O Betanii - Miejsce Chrztu Chrystusa

Bethabara (tłumaczone z hebrajskiego jako „miejsce przejścia”), zwana również Betanią  za Jordanem - znajduje się na wschodnim brzegu rzeki Jordan w Jordanii. To właśnie tutaj miały miejsce dwa bardzo ważne starotestamentowe wydarzenia: przejście Izraelitów pod wodzą Jozuego przez rzekę Jordan po suchej ziemi (woda rozstąpiła się przed nimi) po czterdziestodniowej tułaczce przez pustynię do Ziemi Obiecanej (Jozue 3, 14-17) oraz zabranie świętego proroka Eliasza przez Boga   na ognistym    rydwanie   do nieba (4 Sam. 2, 4-11). Tu również odbyły się wydarzenia z Nowego Testamentu takie jak: uświęcenie epifanią Świętej Trójcy, gdy Syn Boży, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, zanurzył się w wodach odtąd już na zawsze Jordan jest święty, a z otwartych niebios Duch Święty jak gołębica zstępował na umiłowanego Syna Bożego. To własnie tutaj rozlegał się „głos wołającego na pustyni” wzywający do nawrócenia lud Izraela i wskazujący im Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.

Św. Maria Egipcjanka wybrała tę pustynię, aby 47 lat pokutować za swoje grzeszne życie w ascezie, poście i modlitwie.

W latach 90-tych XX wieku na wschodnim brzegu rzeki Jordan międzynarodowy zespół archeologów prowadził wykopaliska, w czasie których w miejscu wyznaczonym przez starożytną mozaikę z Madaby (mapę Ziemi Świętej z VI w.) odkryto ruiny bizantyjskiego kościoła i fundacji greckich kolumn – autentyczne miejsce Objawienia Pańskiego. Badania wykazały, że przez siedem wieków (od początku VI do XII w.) w tym świętym miejscu istniało pięć różnych  kościołów chrześcijańskich. Pierwsza świątynia została zbudowana w czasach bizantyjskich przez cesarza Anastazjusza (491-518) na specjalnych łukach wysokości 6 metrów nad ziemią, aby uniknąć zniszczeń podczas wylewów Jordanu. Odnaleziono tu ruiny kaplicy w miejscu, w którym Jezus Chrystus zdjął szatę przed zejściem do wody.

Można tutaj zobaczyć wiele zabytków sztuki bizantyjskiej: ruiny kościołów z V – VI w., ruiny świątyń w miejscu Chrztu Chrystusa. W pobliżu znajduje się źródło, basen chrzcielny z I w. św. Jana Chrzciciela i pozostałości bizantyjskiego klasztoru św. Marii Egipcjanki. Na wzgórzu gdzie św. Eliasz wstąpił do nieba można podziwiać kompleks pozostałości po bizantyjskich swiątyniach i klasztorze. U podnóża wzgórza jest również czczona grota, w której przebywał prorok Eliasz i św. Jan Chrzciciel. Wokół hotelu znajduje się wiele nowo wybudowanych kościołów takich jak: rzymskokatolicki, armeński, luterański, prawosławny grecki monaster i cerkiew pod  wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W najbliższym czasie powstaną kościoły: syryjski, koptyjski etiopski, gruziński, arabski i anglikański.

 

RusDM